درمحلات حاشیه نشین دسترسی به خدمات مشاوره تسهیل شود
درمحلات حاشیه نشین دسترسی به خدمات مشاوره تسهیل شود
آرمان تبریز-سرپرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي گفت: اقدامات لازم براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در استان انجام گرفته و لازم است در محلات حاشيه نشين دسترسي به خدمات مشاوره تسهيل شود.

آرمان تبریز-سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: اقدامات لازم برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان انجام گرفته و لازم است در محلات حاشیه نشین دسترسی به خدمات مشاوره تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری آریا در آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور معاون حقوق مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک برگزار شد، به تبیین وضعیت آسیب های اجتماعی در استان پرداخت و گفت: لازم است برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محلات حاشیه نشین اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره ای و اجتماعی انجام گیرد.

وی برگزاری دوره های آموزشی عینی و اقدامات عملیاتی مقتضی را در جامعه، برای مدیریت آسیب های اجتماعی بخصوص در سنین کودکان و نوجوانان ضروری دانست.

فتح زاده ابراز داشت: لازم است تسهیل گری های لازم در قوانین و مقررات مرتبط با جرائم کودکان و نوجوانان با رویکرد اصلاحی انجام گرفته و از فرزندان خانوارهای بی سرپرست که در تامین هزینه های آموزشی و معیشتی فرزندان با چالش مواجه هستند، حمایت شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بسط و توسعه حیطه و رویکردهای آموزشی می تواند در توانمندسازی، اشتراگ گذاری دستاوردها و ارائه پیشنهادهای عملی در ارتباط با نحوه برخورد با افراد آسیب پذیر موثر واقع شود.

وی همچنین بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جامعه، اجتماعی کردن مدیریت آسیب های اجتماعی و در نهایت بهره گیری از سرمایه های اجتماعی در مدیریت و کنترل آسیب های اجتماعی تاکید کرد.