حذف ۴ صفر از پول ملی لازم است/تقویت اقتصادی خانوارها اولویت دارد
حذف ۴ صفر از پول ملی لازم است/تقویت اقتصادی خانوارها اولویت دارد
آرمان تبریز-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برداشتن صفر و حتی تغییر نام واحد پول ملی پیامد مثبت چندانی نخواهد داشت.

آرمان تبریز-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برداشتن صفر و حتی تغییر نام واحد پول ملی پیامد مثبت چندانی نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما ُقرجه طیار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: حذف صفر آثار خوبی از جمله کاهش حجم اسکناس، کاهش هزینه چاپ و امحای اسکناس، سادگی مبادلات و ترازنامه‌های مالی و تقویت پول ملی به شکل اسمی را به‌دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور برداشتن صفر و حتی تغییر نام واحد پول ملی پیامد مثبت چندانی نخواهد داشت، افزود: برای افزایش قدرت خرید مردم و مهار تورم باید زیرساخت های اقتصادی در کشور تقویت، متغیرهای اقتصادی اصلاح و تولید رونق پیدا کند.
اسکناس پول

کاهش هزینه های عملیاتی و اجرایی سیستم پولی با حذف ۴ صفر از پول ملی

وی با اشاره به اینکه پول علاوه بر واسطه بودن در مبادلات اقتصادی بر هویت ملی شهروندان و اقتدار دولت نیز تاثیر می گذارد، ادامه داد: حذف ۴ صفر از پول ملی می تواند به عنوان بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار رود، چراکه حذف صفرها به خودی خود نمی تواند در مهار تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود.

طیار با بیان اینکه با حذف ۴ صفر از پول ملی هزینه های عملیاتی و اجرایی سیستم پولی کاهش پیدا می کند، تاکید کرد: به دلیل قوی تر شدن پول و کاهش تعداد پرداخت اسکناس در دادوستدها حذف ۴ صفر احساس بهتری از لحاظ روانی در جامعه ایجاد می کند و موجب افزایش اعتماد مردم می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای افزایش ارزش پول ملی باید قدرت اقتصادی نیز افزایش یابد، تصریح کرد: مهم‌ترین عامل کنترل تورم بازگشت تناسب است که برای این کار، ابتدا باید میزان نقدینگی و اسکناس از سطح جامعه کم شود و دولت پس از حذف صفر حتما بایداز طریق مالیات و تولید و جذب سرمایه خارجی و داخلی واحد پول رسمی را تقویت ‌کند.

  • منبع خبر : خانه ملت