محکومیت محیط زیستی معدن طلای اندریان
محکومیت محیط زیستی معدن طلای اندریان
آرمان تبریز- مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت :معدن زرین داغ آستارگان (اندریان)بدلیل آلایندگی محیط زیستی با توجه به مستندات آلودگی در محاکم عالی استان محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد.

آرمان تبریز- مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت :معدن زرین داغ آستارگان (اندریان)بدلیل آلایندگی محیط زیستی با توجه به مستندات آلودگی در محاکم عالی استان محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی؛ شهنام اشتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اعلام این خبربیان کرد : مطابق پیگیریهای مستمر اداره حقوقی محیط زیست استان و با توجه به مستندات آلودگی از طریق نتایج بدست آمده آزمایشات، در خصوص نشت محلول سیانید و آلوده شدن اراضی ملی با محلول مزبور خسارت وارده بر محیط زیست طبق نظریه کارشناسان رسمی تعیین شد.

وی ادامه داد : پس از طی مراحل قانونی از طریق مراجع قضایی استان که منجر به صدور رای محکومیت بدوی با وجود اعتراض از طرف شرکت مذکور محکومیت قطعی در دادگاه تجدید نظر استان صادر و معدن زرین داغ آستارگان به پرداخت مبلغ تقریبی ۴ میلیارد ریال محکوم شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تاکید کرد : در سایه دولت مردمی هیچگونه مماشاتی با واحدهای آلاینده نداریم و با هرنوع اقدام منجربه آلودگی محیط زیستی و بهداشت عمومی از طرف واحدهای صنعتی و خدماتی برخورد قانونی انجام خواهد شد.