نقص فنی در پرواز تهران به سهند
نقص فنی در پرواز تهران به سهند
آرمان تبریز: چرخ‌های هواپیمای ایران ایر در زمان تاکسی برای برخاستن در فرودگاه دچار نقص فنی شده است.

به گزارش آرمان تبریز، رییس فرودگاه سهند گفت: همه ۴۴ مسافر این پرواز در سلامت کامل هستند.
احمدی افزود: تلاش برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفته است. این هواپیما ساعت ده و نیم از تهران پرواز و حوالی ساعت یازده و سی در فرودگاه سهند به زمین نشسته است.