عملیات زیرسازی خیابان شهید صمدی و بهاران به طول ۷۰۰ متر
عملیات زیرسازی خیابان شهید صمدی و بهاران به طول ۷۰۰ متر
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: به منظور حل مشکل موجود در مسیر خیابان شهید صمدی و بهاران عملیات آسفالت تراشی و زیرسازی این مسیر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز آغاز شده است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: به منظور حل مشکل موجود در مسیر خیابان شهید صمدی و بهاران عملیات آسفالت تراشی و زیرسازی این مسیر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ علی فرخی با اعلام این خبر گفت: به منظور مرتفع ساختن مشکلات موجود در مسیر خیابان شهید صمدی و بهاران عملیات آسفالت تراشی و زیرسازی این مسیر توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه شروع شده و بعداز اتمام آن شاهد آسفالت ریزی اساسی آن خواهیم بود.

وی افزود : طول این مسیر ۷۰۰ متر طول می باشد که ۱۰۰۰۰ مترمربع عملیات آسفالت تراشی و زیرسازی در این مسیر صورت خواهد گرفت.

شهردار منطقه ۷ تبریز تصریح کرد :در این طرح تلاش داریم با استفاده از امکانات موجود و مشارکت اهالی منطقه گام هایی در جهت مرتفع شدن مشکلات چندین ساله اهالی این محل بر داریم.