رقابت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
رقابت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
آرمان تبریز-«حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک سو و «ابراهیم رییسی» رییس دولت سیزدهم افرادی هستند که اگر در تهران نام‌نویسی کنند می‌توانیم رقابت داغی را مشاهده کنیم.

آرمان تبریز-«حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک سو و «ابراهیم رییسی» رییس دولت سیزدهم افرادی هستند که اگر در تهران نام‌نویسی کنند می‌توانیم رقابت داغی را مشاهده کنیم.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هر هشت سال یک‌بار و همراه با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش آرمان ملی، به‌نظر در بین هیاهوی انتخابات مجلس، انتخابات خبرگان به‌خصوص در شهرستان‌ها مغفول مانده است و فرصت برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن در رسانه‌ها اندک است. «مجلس خبرگان رهبری» اگر شور و حال مجلس شورای اسلامی را ندارد ولی وظیفه‌ای سنگینی بر عهده آن گذاشته شده است.

این روزنامه یادآور شده است: با توجه به این موضوعات باید به رقابت بین دو رییس جمهور اشاره کنیم. «حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در یک سو و «ابراهیم رییسی» رییس دولت سیزدهم افرادی هستند که اگر در تهران نام‌نویسی کنند می‌توانیم رقابت داغی را مشاهده کنیم.

  • منبع خبر : آرمان ملی