رزمایش حفاظت از زیرساخت های صنعت برق شمالغرب کشور در تبریز
رزمایش حفاظت از زیرساخت های صنعت برق شمالغرب کشور در تبریز
آرمان تبریز-اولین رزمایش حفاظت از زیرساخت های صنعت برق کشور در زمان بحران و مقابله با آسیب های احتمالی در مواقع حملات خرابکارانه برای اولین بار در کشور با همکاری ارگان های مختلف در تبریز برگزار شد.

آرمان تبریز-اولین رزمایش حفاظت از زیرساخت های صنعت برق کشور در زمان بحران و مقابله با آسیب های احتمالی در مواقع حملات خرابکارانه برای اولین بار در کشور با همکاری ارگان های مختلف در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رزمایش حفاظت از زیرساخت ها در زمان بحران و مقابله با آسیب های احتمالی برای اولین بار در صنعت آب و برق شمالغرب کشور توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز برگزار شد.
رزمایش با هدف افزایش آمادگی همکاران شرکت و هماهنگی‌های بین‌بخشی داخل شرکت و هماهنگی ارگان‌های مرتبط در خارج از شرکت و با مشارکت پایگاه مقاومت بسیج شهید مرتضی یاغچیان شرکت،