انتصاب مهندس فتحی بعنوان دبیر جشنواره کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
انتصاب مهندس فتحی بعنوان دبیر جشنواره کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
آرمان تبریز-با حکم استاندار آذربایجان شرقی ، رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي به عنوان دبیر جشنواره کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری منصوب شد.

آرمان تبریز-با حکم استاندار آذربایجان شرقی ، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان دبیر جشنواره کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در حکم اعطائی عابدین خرم به اکبر فتحی آمده است؛ در اجرای دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری به شماره ۳/۱۸۴۷۰۵ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۲به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان دبیر جشنواره کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری در سال جاری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری اعضای ستاد در انجام این مسئولیت موفق مؤید باشید.