توسعه همکاری های مشترک دانشگاه تبریز با شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
توسعه همکاری های مشترک دانشگاه تبریز با شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز: مدیران، مسئولان قسمت های مختلف و کارشناسان شرکت گاز استان آذربایجان‌شرقی با حضور در دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک را با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش آرمان تبریز، دکترهاشم رستم‌ زاده، رئیس دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز با اعلام این خبر گفت: در جلسه مشترکی که  با مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان برگزار شد، راه‌های توسعه و نقاط قوت و ضعف نحوه همکاری‌های مشترک مورد  بررسی قرار گرفت.
رئیس دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی در ادامه افزود: پیش بینی و مدلسازی اطلاع‌رسانی تغییرات و افت شدید دما در طول ۲۴ ساعت آینده در استان برای همکاری های آتی بین دانشگاه تبریز (دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی) و اداره کل گاز استان مورد موافقت قرار گرفت.
دکتر رستم زاده همچنین از موارد دیگر همکاری های دو طرفه به پیش بینی مخاطره های آب و هواشناسی و مدلسازی احتمالی رخداد بارندگی های منجر به سیل اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر پژوهشگران دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی  طرحی  با عنوان “پشتیبانی و توسعه نرم افزار Web GIS در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی” برای این شرکت در دست اجرا دارند که زیر نظر معاونت پژوهشی و مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز انجام می شود.
به گفته وی، بازدید از امکانات دانشکده و آزمایشگاه آب و هواشناسی و نحوه رصد  رخداد‌های آب و هواشناسی از دیگر برنامه‌های مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در این دانشکده بود.
در این نشست  و بازید، دکتر رستم زاده رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی و اساتید این دانشکده، حسن پور زاده ریاست حراست استان، چنگیز شهنازی نیا مسئول هماهنگ کننده مناطق، محمد غفاری شهرک رئیس واحد Gis بهره برداری کل استان، غلامرضا قلی پور سرپرست نگهداری و تعمیرات استان و زینب روشن ضمیر کارشناس پدافند غیر عامل حضور داشتند.