صرفه جویی ۳۰ درصدی در مصرف آب با کشت گندم روی پشته
صرفه جویی ۳۰ درصدی در مصرف آب با کشت گندم روی پشته
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی کشت گندم روی پشته را یکی از راهکارهای افزایش بهره وری دانست و گفت: تغییر شیوه کشت در این زمینه می تواند حداقل 2 تن در هکتار موجب افزایش بهره وری گردد و حداقل 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

به گزارش آرمان تبریز، سهراب سهرابی در جلسه ستاد زراعت آذربایجان شرقی که در مجتمع شهید کسائی با حضور معاونان، مدیران استانی و شهرستانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، از عبور خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تن خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی با خرید تضمینی ۴۳۶ هزار تن رتبه هشتم کشور را در خرید تضمینی گندم به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد و نسبت به دو سال قبل بیش از ۳۶۰ درصد افزایش خرید رقم خورد.
وی افزود: این موفقیت در سایه لطف خدا و تلاش کشاورزان و استفاده از تجربیات کارشناسان در استفاده از کودهای شیمیایی بود که نسبت به سالهای قبل افزایش داشت اما باید این افزایش استمرار داشته باشد. در حوزه بذر و کشت مکانیزه نیز توفیقات خوبی حاصل شد که در زمینه کشت مکانیزه نقش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بسیار پر رنگ است و آذربایجان شرقی نیز رتبه اول کشور در اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها را کسب کرده است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی توجه ویژه به مکانیزاسیون و توسعه ماشین آلات و ادوات کشاورزی را ضروری دانست و افزود: توسعه ماشین آلات می تواند چندین سال در حوزه کشاورزی تاثیرگذار باشد بنابراین مدیران باید برای تخصیص اعتبار مکانیزاسیون همت لازم را داشته باشند.
وی از عملکرد مناسب در حوزه کنترل بیماری ها و علف های هرز در سال زراعی گذشته خبر داد و گفت: سال جاری یک از بهترین سال های زراعی در خصوص کنترل آفت سن است.
سهرابی گفت: از ۱۰ میلیون گندمی که به صورت تضمینی خرید شده است نزدیک به ۴ میلیون تن از دیمزارها تامین شده که نشان می دهد طرح جهش تولید در دیمزارها نقش زیادی در افزایش تولید گندم داشته است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از سال ۱۳۶۸ که خرید تضمینی گندم در کشور آغاز شده است ۳۴ سال می گذرد و در این مدت تنها ۸ سال میزان خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون تن بوده است و کمترین بارشی که در این ۸ سال اتفاق افتاده است مربوط به سال گذشته بود که این مساله نشان دهنده نقش اقدامات فنی در افزایش میزان تولید است.
وی میزان مصرف کود اوره در هر هکتار برای گندم آبی را ۲۶۰ کیلوگرم، میزان مصرف کود فسفات را ۳۵ کیلوگرم در هکتار و کود پتاسه را ۴ کیلوگرم در هکتار دانست و گفت: ما مهمترین مشکلی که در زمینه زراعت در کشور داریم کم مصرفی کودهاست که این مساله تولید را در مزرعه کاهش می دهد و گیاه نسبت به تنش ها و بیماری ها حساس می شود.
سهرابی ادامه داد: در دیمزارها میزان مصرف کود اوره ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار و میزان مصرف کود فسفات ۱۴ کیلوگرم در هکتار در هکتار است. بنابراین در آذربایجان شرقی کمبود استفاده از کود فسفات و پتاس مشهود است. باید برای استفاده از این کودها به میزان استاندارد، آموزش های لازم داده شده و اطلاع رسانی شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی وضعیت کشاورزی جنوب آذربایجان شرقی در حوزه مکانیزاسیون را مناسب توصیف کرد و شمال استان را نیازمند بهبود وضعیت در این حوزه دانست.
وی کشت گندم روی پشته را یکی از راهکارهای افزایش بهره وری دانست و گفت: تغییر شیوه کشت در این زمینه می تواند حداقل ۲ تن در هکتار موجب افزایش بهره وری گردد و حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون بیش از ۲۱۰ هزار تن بذر گندم میان کشاورزان توزیع شده و میزان توزیع بذور گندم تاکنون بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال گذشته است.
سهرابی بر لزوم توسعه کشت گندم دوروم در استان تاکید کرد و گفت: گندم دوروم قیمت بالاتری دارد و نسبت به تنش ها و در برابر بیماری ها نیز مقاوم تر است بنابراین برای کشت آن در اراضی آبی و دیم باید برنامه ریزی شود.
وی توسعه آبیاری میکرو را یکی از راهکارهایی دانست که می تواند در زمینه کمبود آب کارساز باشد و گفت: تغذیه در سیستم آبیاری میکرو بسیار موثرتر است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم آموزش کشاورز محور و در مزرعه تاکید کرد و گفت: ترویج با رویه ای که در گذشته وجود داشته است با شرایط حال حاضر هیچ همخوانی ندارد.
وی در خصوص افزایش کیفیت گندم گفت: کیفیت گندم از سه طریق انتخاب رقم مناسب، تغذیه مناسب و مدیریت آفات که مهمترین آنها آفت سن می باشد افزایش می یابد و باید به این افزایش کیفیت استمرار ببخشیم.