بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران از بیمارستان امام رضا(ع) تبریز
بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران از بیمارستان امام رضا(ع) تبریز
آرمان تبریز- نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران از مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) تبریز بازدید کرد.

آرمان تبریز-
نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران از مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا(ع) تبریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این بازدید نشستی نیز در راستای گسترش همکاری های علمی و پژوهشی سازمان بهداشت جهانی برگزار و درخصوص ظرفیت ها و توانمندی های مرکز در زمینه های همکاری با سازمان بهداشت جهانی بحث و تبادل نظر شد.

این بازدید با حضور دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان جهانی بهداشت (who) و دکتر لیلا سپاسگزار کارشناس هماهنگ کننده ملی سلامت سازمان بهداشت جهانی در ایران جهت ارزیابی مرکز برای همکاری با سازمان جهانی بهداشت در حوزه درمان و آموزش پزشکی با حضوردکتر خدادادی مدیرامور بین الملل دانشگاه و همراهی دکتر مجتبی محمدزاده رئیس مرکز و دکتر حسن سلیمان پورمعاون آموزشی پژوهشی مرکز انجام شد.

دراین نشست دکتر حسن سلیمان پور، معاون آموزشی پژوهشی مرکز فعالیت ها ، دستاوردها و زمینه های همکاری مرکز با سازمان بهداشت جهانی را تبیین کرد.

گفتنی است؛ این نشست با بازدید از بخش های مختلف مرکز و هماهنگی های لازم جهت گسترش همکاری ها به اتمام رسید.