باهوش ترین و کم هوش ترین مردم جهان بر اساس IQ/ اینفوگرافی
باهوش ترین و کم هوش ترین مردم جهان بر اساس IQ/ اینفوگرافی
آرمان تبریز-تعیین اینکه کدام کشورها بالاترین ضریب هوشی را دارند و باهوش ترین کشورها در جهان هستند دشوار است زیرا عوامل مختلفی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.

آرمان تبریز-تعیین اینکه کدام کشورها بالاترین ضریب هوشی را دارند و باهوش ترین کشورها در جهان هستند دشوار است زیرا عوامل مختلفی وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.
بر اساس گزارشی جهانی از نظر ضریب هوشی و میزان آی کیو شهروندان، کشور ژاپن در رتبه اول جهان قرار گرفت.