استاندار آذربایجان ‌شرقی: بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای کل‌نگر و توسعه‌محور است
استاندار آذربایجان ‌شرقی: بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای کل‌نگر و توسعه‌محور است
آرمان تبریز-استاندار آذربایجان ‌شرقی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای کل‌نگر و توسعه‌محور است و با اصول توسعه پایدار و نوآوری‌های گسترده آن می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.

آرمان تبریز-استاندار آذربایجان ‌شرقی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای کل‌نگر و توسعه‌محور است و با اصول توسعه پایدار و نوآوری‌های گسترده آن می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.
به گزارش خبرنگار ما ؛دکتر محمدرضا پورمحمدی در همایش ملی شهر پایدار و گام دوم انقلاب، با بیان اینکه شهر پایدار در معنی عام یعنی توسعه بدون تناقض، اظهار داشت: ارتقای کیفیت زندگی با لحاظ محیط زیست و پاسخ‌گویی به نیازها بدون ایجاد محدودیت در نیازهای نسل آینده معنای شهر پایدار است.

وی با اشاره به ارکان شهر پایدار، تاکید کرد: متاسفانه موضوعات اجتماعی در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، در صورتی که اهمیت موضوعات اجتماعی کمتر از دیگر حوزه‌ها نیست.

پورمحمدی با اشاره به ویژگی بیانیه گام دوم انقلاب از منظر برنامه‌ریزی شهری، اظهار داشت: اصول توسعه پایدار و نوآوری‌های گسترده در این بیانیه ذکر شده است که می‌توان با اجرای آنها به توسعه پایدار دست یافت.

استاندار آذربایجان ‌شرقی کلی‌نگری را از ویژگی‌های مهم این بیانیه دانست و افزود: بیانیه‌های جزءنگر در مقابل بیانیه‌های کل‌نگر، مخالف توسعه هستند.

پورمحمدی نگاه به آینده را در گام دوم، مهم ارزیابی و تصریح کرد: نگاه به گذشته ما را به توسعه نمی‌رساند بلکه تنها به جبر منتهی می‌شود؛ در نگاه توسعه‌ای مدرن ابتدا باید افق‌ها مشخص شود و همیشه فاصله‌ها با آن مقایسه شود.

استاندار آذربایجان ‌شرقی با اشاره به جایگاه جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: کشور ما ٢۶ میلیون جوان دارد و از میان آنها ١۴ میلیون دارای تحصیلات عالیه هستند که با استفاده از توان آنها می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

وی در ادامه به بازخوانی شعارهای ابتدای انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره و خاطرنشان کرد: شعارهای ابتدای انقلاب، آرمان‌های بشریت است که نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا کهنه نمی‌شود و همیشه باید به آنها تاکید کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی اصل هفتم بیانیه گام دوم را ارائه راهکارها خواند و گفت: این بند نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری تنها به بیان مسأله محدود نشده و راهکارهای لازم برای رسیدن به آرمان‌ها را ترسیم کرده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور کامل اجرا می‌‎شد مشکلات امروز به وجود نمی‌آمد.