مولد سازی بهترین فرصت برای اتمام پروژه های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی
مولد سازی بهترین فرصت برای اتمام پروژه های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی
آرمان تبریز- سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی مولد سازی را بهترین فرصت برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاه های اجرایی استان دانست.

آرمان تبریز-
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی مولد سازی را بهترین فرصت برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاه های اجرایی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری آریا در آذربایجان شرقی، حیدر فتح زاده ظهر امروز در جلسه کارگروه مولدسازی استان، اظهار کرد: براساس آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌ها، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی شود یا فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد را واگذار و مولدسازی کنند.
وی توضیح داد: دارایی هایی که بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده، دارایی هایی با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن و دارایی هایی که در سادا ثبت نشده، عرصه املاکی که نسبت به اعیان متناسب نبوده و قابلیت تفکیک دارند می توانند مشمول مولدسازی قرار گیرند.
فتح‌زاده تصریح کرد: این دارایی ها می توانند در قالب فروش به صورت نقد یا اقساط، واگذاری حق انتفاع با کاربری های مختلف در قالب عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیر دولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد و استفاده از نهادها و ابزار بازار سرمایه و سایر روش ها واگذار شوند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان ساخت: مولد سازی به منزله فروش دارایی ها نیست؛ بلکه به منظور استفاده بهینه از منابع با رویکرد ارتقای بهره وری منابع و مشارکت بخش خصوصی در اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی صورت می گیرد.