سخنگوی کمیسیون شوراها:پاسخ های وزیر کشور نمایندگان سوال کننده را قانع کرد
سخنگوی کمیسیون شوراها:پاسخ های وزیر کشور نمایندگان سوال کننده را قانع کرد
آرمان تبریز-سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد :نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور که به منظور پاسخ گویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون حاضر شده بود قانع شدند.

آرمان تبریز-سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد :نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور که به منظور پاسخ گویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون حاضر شده بود قانع شدند.
به گزارش خبرنگار ما،اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جلسه امروز سه شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت:رحمانی فضلی وزیر کشور امروز به منظور پاسخگویی به سوالات ۱۱نفر از نمایندگان به مجلس آمده بود که از این ۱۱ نماینده یک نفر انصراف داد و یک سوال نیز به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: در پایان جلسه کمیسیون مقررشد سوالات تعدادی از نمایندگان جهت بررسی های بیشتر در کارگروه های مرتبط بررسی و یا به مراجع مرتبط ارجاع داده شود و تعدادی دیگر از سوالات نیز توسط وزیر پاسخ داده و نمایندگان سوال کننده قانع شدند.

  • منبع خبر : خانه ملت