عضو شورای شهر تبریز مطرح کرد: قدردانی از اجرای آرای ماده ١٠٠ توسط شهرداری تبریز
عضو شورای شهر تبریز مطرح کرد: قدردانی از اجرای آرای ماده ١٠٠ توسط شهرداری تبریز
آرمان تبریز-عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از شهرداری و نهادهای دیگر در اجرای آرای ماده ١٠٠ قدردانی می کنم.

آرمان تبریز-عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از شهرداری و نهادهای دیگر در اجرای آرای ماده ١٠٠ قدردانی می کنم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرج محمدقلی‌زاده در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز گفت: سال ها بود در تبریز آرای ماده ١٠٠ اجرا نمی شد و اینکه اخیرا دوباره اجرای آرای ماده ١٠٠ شروع شده جای خوشحالی دارد.

او افزود: امیدوارم این برخوردها و اجرای آرای ماده ١٠٠ با قدرت ادامه پیدا کند.

عضو شورای شهر تبریز اظهار داشت: این برخوردها باید با تخلفات سیستماتیک نیز محکم تر صورت پذیرد.