آذربایجان شرقی در زمینه طرح پهنه بندی الگویی برای سایر استان ها در کشور می باشد
آذربایجان شرقی در زمینه طرح پهنه بندی الگویی برای سایر استان ها در کشور می باشد
آرمان تبریز-مهندس بهزادی بازرس وزارت جهادکشاورزی به همراه مهندس رخ افروز سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از آخرین وضعیت مرکز جهادکشاورزی کشکسرای و عملکرد کارشناسان مروج پهنه بازدید نمود.

آرمان تبریز-مهندس بهزادی بازرس وزارت جهادکشاورزی به همراه مهندس رخ افروز سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرندازآخرین وضعیت مرکز جهادکشاورزی کشکسرای و عملکرد کارشناسان مروج پهنه بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس بهزادی در این بازدید با بیان اینکه ابتکار سامانه و طرح پهنه بندی و کارشناسان مروج پهنه برای نخستین باردرکشور توسط سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به وزارت پیشنهاد و به تصویب رسیده و در سال ۱۳۹۳ در کشور در استان آذربایجان شرقی اجرا شده است، گفت: در زمان حاضر آذربایجان شرقی الگویی برای سایر استان ها در کشور می باشد.

وی افزود: دوستان و همکاران بسیار عالی توجیه شده و در کارشان خبره و فعال هستند و پهنه را به خوبی توانسته اند پوشش داده و اطلاعات بسیار خوب و عالی و حضورشان در منطقه چشم گیر و آثار خدماتشان را خوب توانسته اند در منطقه مستقر و ارتباط خوبی هم با کشاورزان دارند و مرکز مرکزی بسیار فعال است که جا دارد از سازمان جهاد کشاورزی استان تقدیر گردد و این مرکز و سایر مراکز جهادکشاورزی استان می تواند برای بسیاری از مراکز جهادکشاورزی کشور الگو باشد.

بازرس وزارت جهادکشاورزی افزود: توصیه بر این است که ضوابط و قوانین و مقرراتی که وجود دارد کارشناسان مروج پهنه اجرا و با همین آهنگ فعالیت نمایند، سازمان و مدیریت موظف است که این فعالیتها را پوشش داده و نیاز کارشناسان و ملزومات را در اختیار آنها قرار داده و دوستان و همکارانی که در این مرکز و مدیریت شهرستان با از خودگذشتگی فعالیت می کنند با ابزار و ادوات و امکانات پهنه بتوانند فعالیت خود را توسعه داده و در خدمت کشاورزان باشند.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان نیزگفت: ما برای آنکه پیش‌بینی کنیم چه حوادثی دربخش کشاورزی قرار است رخ دهد وما باید چگونه خود را برای مقابله با آنها آماده کنیم، نیازمند تقویم کشاورزی هستیم.

مهندس علی رخ افروز اضافه کرد: برهمین اساس با توجه به اینکه ستاد پهنه بندی در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر بوده و دبیرخانه آن مدیریت هماهنگی ترویج استان می باشد، برنامه کاری در بخشهای زراعی، باغبانی، حفظ نباتات، امور دام و … در سطح استان برنامه ای تدوین و به مدیریت ترویج و هماهنگی استان ابلاغ و نهایتاً از طریق ترویج به مدیریتها ارسال و کارشناسان مروج پهنه آن را در اختیار کشاورزان قرار و برنامه ریزی می کنند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند نیز ضمن ارائه گزاش از عملکرد مراکز و دفاتر و سیمای کشاورزی شهرستان و ارائه گزارش از موفقیتها مدیریت در اصلاح الگوی کشت با توجه به سیاست وزارت و سازمان جهادکشاورزی استان در زمینه زعفران، پسته، گل محمدی و … در مورد سامانه پهنه بندی گفت: اجرای طرح نظام نوین ترویج به مراکز جهادکشاورزی حیاتی دوباره داد، قبل از اجرای این طرح مراکز در حال رکود بودند و بعضاً کارشناسان غیرمتخصص در مراکز حضور داشتند.

مهندس منوچهر رحمانی ادامه داد: اجرایی شدن طرح نظام نوین ترویج تاثیرات زیادی در بهره وری بخش کشاورزی و آب داشته به طوری که با ساماندهی نیروها و پهنه بندی انجام شده مشکلات مرتبط با بخش کشاورزی زودتر شناسایی و مرتفع و علاوه بر آن کشاورزان با شناخت کارشناس پهنه خود با آنها ارتباط مداوم داشته و به راحتی مسائل موجود در عرصه کشاورزی را منتقل می کنند و به این ترتیب آفات و بیماریها به راحتی و در حداقل زمان و هزینه کنترل می شوند در بحث پهنه ‌بندی یک نوع تقسیم کار بین کارشناسان شاغل در مراکز جهادکشاورزی ایجاد شده که براساس این تقسیم کار، مروج مسئول پهنه در حوزه جغرافیایی تعریفی، مسئول و در مقابل تمامی رویدادهای حوزه خود پاسخگو می باشد.

گفتنی است در ابتدا کارشناسان مروج پهنه و مهندس ابراهیمی مسئول مرکز جهادکشاورزی کشکسرای به ارائه گزارش کار در روستاهای پهنه خود پرداخته و به سوالات مطروحه از طرف بازرس ویژه وزیر جهاد کشاورزی با ارائه مستندات به فعالیت حوزه کاری و روستاهای تحت پوشش خود پرداخت.

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                  

 

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان