رفع فقر فضای سبز تبریز از اولویت های شهرداری است
رفع فقر فضای سبز تبریز از اولویت های شهرداری است
آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: فقر فضای سبز تبریز مشهود بوده و حل این معضل در اولویت برنامه های شهرداری است.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: فقر فضای سبز تبریز مشهود بوده و حل این معضل در اولویت برنامه های شهرداری است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید از پارک محله ای شهید حامد جوانی گفت: به دلیل اینکه پارک های محله ای برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است برای احداث دو برابر پارک هایی که در بودجه مصوب سال ۹۸ اعلام شده، برنامه ریزی کرده ایم.

او گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده تا پایان امسال ۲۵ پارک محله ای و منطقه ای احداث می شود.

شهردار تبریز با تاکید بر مشهود بودن فقر فضای سبز تبریز اظهار داشت: در هر محله ای که زمین مورد نیاز وجود داشته باشد کار احداث پارک محله ای به سرعت انجام می شود.

او ادامه داد: در صورت نیاز محلات، زمین مورد نیاز تملک شده و کاربری آن به فضای سبز تغییر داده می شود.

ایرج شهین باهر در خصوص اهمیت پارک های محله ای گفت: احداث این پارک ها از نظر سهولت در رفت و آمد ساکنان، ایجاد محل بازی کنترل شده برای کودکان، ایجاد فضای نشاط آور برای ساکنان و استفاده در مدیریت بحران بسیار حائز اهمیت دارد.

او پارک شهید جوانی را یکی از پارک های محله ای ایده آل در شهر تبریز خواند و تصریح کرد: عملیات اجرایی این پارک در ۱۵ روز اخیر شروع شده و تمام امکانات مورد نیاز پارک محله ای در طراحی آن مد نظر قرار گرفته است.

ایرج شهین باهر گفت: این پارک در فاز اول شش هزار متر بوده و تا ۱۵ هزار متر نیز قابل افزایش است.