خط انتقال فاضلاب شهرستان اسکو آماده بهره برداری شد
خط انتقال فاضلاب شهرستان اسکو آماده بهره برداری شد
آرمان تبریز- خط انتقال فاضلاب اسکو پس از بررسی های فنی و انجام عملیات اصلاحی برای بهره برداری آماده شد.

آرمان تبریز-
خط انتقال فاضلاب اسکو پس از بررسی های فنی و انجام عملیات اصلاحی برای بهره برداری آماده شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ضرورت جمع آوری و تصفیه فاضلاب انسانی آلودگی آن می باشد. لذا برای جلوگیری از انتقال بیماری و افزایش آلودگی شهرها، فاضلاب یا پساب تولیدی در شهرها را در تصفیه خانه فاضلاب تصفیه می نمایند. در کنار این موضوع افزایش جمعیت و افزایش تعداد چاه های فاضلاب نیز باید مورد توجه باشد که باعث وارد آمدن خسارت های کلان به طبیعت و آب های زیرزمینی می شود. علاوه بر این باید توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد آب مصرفی شهرها به فاضلاب تبدیل می شود و لازم است روش وجود داشته باشد که علاوه بر جلوگیری از ورود این حجم از فاضلاب به محیط زیست، آن را تصفیه کرده و وارد چرخه استفاده نماید.در این خصوص شرکت آب وفاضلاب استان براساس برنامه و اهداف خود که جمع آوری فاضلاب شهری و بازچرخانی آن به طبیعت از طریق شبکه مدرن انتقال فاضلاب می باشد در شهرستان اسکو اقدام به مدرن سازی خط انتقال فاضلاب نموده است.
لذا به همت کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان و اسکو خط انتقال فاضلاب اسکو از پل شهید شفیع زاده تا جاده خسروشاه –تبریز، بازبینی و بازسازی اساسی شده و خط انتقال فوق لایروبی و شستشو گردید.
در همین راستا دریچه بتنی بر روی تاپ اسلپ های منهول ها نصب و همچنین بخش ناقص خط به طول ۵۴ متر احداث و برای بهره برداری آماده گردیده است .
لازم به ذکر است این بخش از عملیات با اعتبار چهار میلیارد ریال به اتمام رسیده است.