در خیابان آزادی؛ ۶۸ متر دیگر از کانال ایلی‌سو دال‌گذاری شد
در خیابان آزادی؛ ۶۸ متر دیگر از کانال ایلی‌سو دال‌گذاری شد
آرمان تبریز-در ادامه عملیات مرمت و بازسازی کانال سرپوشیده «ایلی‌سو» درخیابان آزادی ، 68 متر دیگر از کانال در مسیر میدان ابوریحان تا میدان حکیم نظامی دال‌گذاری شد.

آرمان تبریز-در ادامه عملیات مرمت و بازسازی کانال سرپوشیده «ایلی‌سو» درخیابان آزادی ، ۶۸ متر دیگر از کانال در مسیر میدان ابوریحان تا میدان حکیم نظامی دال‌گذاری شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ با نظارت معاونت فنی و عمرانی منطقه، قسمت دیگری از کانال سرپوشیده هدایت آبهای سطحی «ایلی‌سو» در خیابان آزادی، با دال‌های بتنی مقاوم ترافیکی دال‌گذاری شد.
در این عملیات ۶۸ متر دیگر از کانال از میدان ابوریحان تا میدان حکیم نظامی با ۲۹ دال بتنی دال‌گذاری شد و طول عملیات مرمت و بازسازی کانال سرپوشیده «ایلی‌سو» به ۴۴۴ متر رسید.
طول ۲۰۶ متر باقی‌مانده کانال منتهی به میدان حکیم نظامی نیز بعد از آماده شدن دال‌های بتنی دال‌گذاری خواهد شد.