آغاز فاز چهارم پروژه اختصاصی شبکه فیبر نوری شهرداری تبریز
آغاز فاز چهارم پروژه اختصاصی شبکه فیبر نوری شهرداری تبریز
  آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم پروژه اختصاصی شبکه فیبرنوری شهرداری تبریز خبر داد.

 

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم پروژه اختصاصی شبکه فیبرنوری شهرداری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد رضا کاظمی گفت: در راستای بهره‌برداری و استفاده از شبکه فیبر نوری اختصاصی شهرداری تبریز به طول ۳۵ کیلومتر پروژه اتصال شهرداری مرکز تا سازمان پایان‌های شهرداری تبریز آغاز شد.

وی افزود: این پروژه به طول ۲۲ کیلومتر در حد فاصل سازمان پایانه‌های شهرداری تبریز تا شهرداری مرکز در حال اجرا است.

کاظمی خاطرنشان کرد: در جهت تکمیل شبکه فیبر نوری شهرداری تبریز پروژه‌های جدید در روزهای آتی آغاز خواهد شد.