اجرای روش آبیاری زیر سطحی فضای سبز برای نخستین بار در تبریز
اجرای روش آبیاری زیر سطحی فضای سبز برای نخستین بار در تبریز
آرمان تبریز-به منظور استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و برای نخستین بار روش آبیاری زیر سطحی در حوزه فضای سبز تبریز به مرحله اجرا در آمد.

آرمان تبریز-به منظور استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری و برای نخستین بار روش آبیاری زیر سطحی در حوزه فضای سبز تبریز به مرحله اجرا در آمد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سیامک آسیایی مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با اعلام این خبر اظهار کرد: آبیاری زیر سطحی یکی از روش‌های نوین آبیاری بوده و هدف از اجرای آن انتقال مستقیم آب و رطوبت به ریشه درخت است.

وی با اشاره به فواید و مزیت‌های استفاده از این روش آبیاری، خاطرنشان کرد: در روش آبیاری زیر سطحی علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت بهینه منابع آبی، شاهد افزایش راندمان آبیاری و کاهش تبخیر رطوبت در سطح خاک و نیز کاهش رویش علف‌های هرز و در نتیجه افزایش رشد و نمو درخت خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در ادامه ضمن اشاره بر سیاست ‌ها و برنامه‌های سازمان متبوع خود مبنی بر استفاده از روشهای نوین آبیاری در تامین نیازهای آبی گونه‌های گیاهی موجود در حوزه فضای سبز به ویژه در انبوهکاری، استفاده از روش آبیاری زیر سطحی را قدم اول در این راستا عنوان کرد و بر ادامه استفاده از روشهای علمی دیگر در این زمینه تاکید کرد.