عواقب هرگونه خرید و فروش گندم خارج از شبکه مصوب دولت به دلالان و خریداران، مستقیماً متوجه متخلفین این امر خواهد شد
عواقب هرگونه خرید و فروش گندم خارج از شبکه مصوب دولت به دلالان و خریداران، مستقیماً متوجه متخلفین این امر خواهد شد
آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عواقب هرگونه خرید و فروش گندم خارج از شبکه مصوب دولت به دلالان و خریداران، مستقیماً متوجه متخلفین این امر خواهد شد.

آرمان تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عواقب هرگونه خرید و فروش گندم خارج از شبکه مصوب دولت به دلالان و خریداران، مستقیماً متوجه متخلفین این امر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما؛  مهندس اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: عواقب هرگونه خرید و فروش گندم خارج از شبکه مصوب دولت به دلالان و خریداران، مستقیماً متوجه متخلفین این امر خواهد شد، لذا ضروریست نسبت به هشدار و انذار به موقع و به هنگام توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها اقدام لازم را اعمال نماید.

وی ادامه داد: لازم است از طریق رسانه ها و تشکل های بخش کشاورزی در راستای آگاه سازی و ارتقاء آگاهی های کشاورزان از طریق توجیه و ارشاد و اقناع آنان جهت فروش محصول گندم خود از طریق شبکه تعیین شده و مصوب دولت اقدام مقتضی صورت گیرد و نسبت به عواقب هرگونه فروش گندم خارج از شبکه مصوب توجیه گردند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی  گفت: با توجه به این که در چرخه خرید تضمینی گندم ممکن است در صورت افزایش قیمت، مابه التفاوت قیمت ها محاسبه و به کشاورزان پرداخت گردد، لذا در صورت فروش گندم به دلالان این اختلاف قیمت مشمول کشاورزان نمی شود و به دلالان تعلق خواهد گرفت؛ از این رو ضروری است در توجیه و ارشاد کشاورزان برای ترغیب به فروش محصول در شبکه مصوب دولت این موضوع مورد تاکید قرار گیرد و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.