انتصاب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏آذربایجان شرقی
انتصاب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ‏آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-طی حكمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد كشاورزی ، رضا انوری به عنوان رئیس سازمان نظام كشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

آرمان تبریز-طی حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی ، رضا انوری به عنوان رئیس سازمان نظام ‏کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی منصوب شد.‏
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ وزیر جهاد کشاورزی در حکمی مهندس رضا ‏انوری را به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی منصوب کرد ‏‏.‏
‏ در حکم وزیر جهاد کشاورزی خطاب به رضا انوری آمده است: در اجرای تبصره (۳) ماده (۷) قانون ‏تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد شورای ‏استان ، بدین وسیله به عنوان رئیس شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجان شرقی منصوب ‏می شوید؛ توفیق شما را در عرصه خدمت به بخش کشاورزی از خداوند متعال خواستارم.‏