۵ ایرانی امروز از زندان‌های آمریکا آزاد می‌شوند
۵ ایرانی امروز از زندان‌های آمریکا آزاد می‌شوند
آرمان تبریز-معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: پنج ایرانی امروز از زندان‌های آمریکا آزاد می شوند.

آرمان تبریز-معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: پنج ایرانی امروز از زندان‌های آمریکا آزاد می شوند.
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار در توئیتر نوشت:پس از یک تلاش موفق تیمی، ۵ هموطن ایرانی در زندان های آمریکا امروز آزاد و دو نفر از آنان از طریق دوحه وارد تهران می شوند. ستاد حقوق بشر در کنار دولت و قوه قضائیه در احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور مصمم خواهد ماند.
منبع: ایسنا