درخشش بانوان آذربایجان شرقی درمسابقات گروه دیابت بیماران خاص کشور
درخشش بانوان آذربایجان شرقی درمسابقات گروه دیابت بیماران خاص کشور
آرمان تبریز-مسابقات گروه دیابت بیماران خاص کشور که به میزبانی گرگان برگزار شد.

آرمان تبریز-مسابقات گروه دیابت بیماران خاص کشور که به میزبانی گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی،ورزشکاران در دو گروه بالای ۳۵ سال و کمتر از ۳۵ سال در بخش بانوان به مصاف هم رفتند که ورزشکاران بیماران خاص گروه دیابت استان آذربایجان شرقی توانستند یک مدال نقره در رشته دارت و دو مدال برنز رشته های شطرنج و پتانک را از آن خود کنند.

در رشته دارت رده سنی بالای ۳۵ سال بانوان، اعظم باقران از آذربایجان شرقی نایب قهرمان و مدال نقره، در رشته شطرنج رده سنی بالای ۳۵ سال، قمر زرافشان از آذربایجان شرقی نفر سوم و مدال برنز و در رشته پتانک رده سنی کمتر از ۳۵ سال فاطمه رفعی از آذربایجان شرقی نفر سوم و مدال برنز را از آن خود کردند.