” اطلاعیه ” “در هفته گذشته تبریز رکورد مصرف آب را شکست “
” اطلاعیه ” “در هفته گذشته تبریز رکورد مصرف آب را شکست “
آرمان تبریز-با توجه به افزايش دمای هوا و محدوديت منابع آب  شرب در استان ، و هم چنين روند افزايش ميزان مصرف آب توسط شهروندان کلانشهر تبريز و موازنه منفی تولید به مصرف علیرغم استفاده از تمامی ظرفیت های تولید آب ، احتمال کمبود ، افت فشار و یا قطعی آب وجود دارد.
آرمان تبریز-با توجه به افزایش دمای هوا و محدودیت منابع آب  شرب در استان ، و هم چنین روند افزایش میزان مصرف آب توسط شهروندان کلانشهر تبریز و موازنه منفی تولید به مصرف علیرغم استفاده از تمامی ظرفیت های تولید آب ، احتمال کمبود ، افت فشار و یا قطعی آب وجود دارد.
آب شرب تولیدی در کلانشهر تبریز در هفته آخر تیر ماه سال جاری بطور متوسط روزانه به ۴۶۰۰۰۰ مترمکعب ( ۴۶۰ میلیون لیتر ) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می دهد که نسبت به متوسط مصرف استاندارد بیشتر می باشد .
لذا از تمامی شهروندان تقاضا می شود با رعایت الگوی مصرف آب و مصرف بهینه آن و کاهش ۱۰ درصدی میزان مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی را در خدمات رسانی مطلوب یاری نمایند.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی