اجرای مانور فرضی ۷ ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شرکت آب و فاضلاب آذر بایجان شرقی
اجرای مانور فرضی ۷ ریشتری زلزله و آمادگی در مقابله با حوادث غیر مترقبه در شرکت آب و فاضلاب آذر بایجان شرقی
آرمان تبریز-بمنظور كسب آمادگي مقابله با حوادث غيرمترقبه شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي در مانور زلزله يگانهاي عمل كننده شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي در مانور فرضي 7 ریشتری زلزله توان خود را در معرض نمايش گذاشت.

آرمان تبریز-بمنظور کسب آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در مانور زلزله یگانهای عمل کننده شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در مانور فرضی ۷ ریشتری زلزله توان خود را در معرض نمایش گذاشت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،این مانورکه با هماهنگی استانداری آذربایجان شرقی با حضور کارگروه های تخصصی در منطقه شبستر انجام شد و پرسنل شرکت آب وفاضلاب استان با هماهنگی وآموزش های انجام شده در داخل کارگروه تخصصی با تمام امکانات وتجهیزات در این مانور شرکت نمودند .
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی همه ساله و بر اساس دستورالعمل و اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری آذربایجانشرقی جهت احراز آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری نسبت به برگزاری مانور فرضی مقابله با سیل ؛ زلزله و حوادث غیر مترقبه با هدف سنجش میزان توانائی و سرعت عمل در مواجهه با حوادث غیر مترقبه و شناسایی نقاط ضعف و قوت در امداد رسانی به مناطق آسیب دیده فرضی اقدام می نماید.
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان در حاشیه برگزاری برگزاری این مانور گفت : با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از استانهای زلزله خیز کشور بوده ما بایستی همیشه آمادگی کافی ولازم را در برابر این گونه حوادث داشته باشیم .
وی اضافه نمود: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی همه ساله با حضور فعال خود در این مانورهاو با همکاری یکدیگرتوان خود را به معرض نمایش می گذارد .
شایان ذکر است در این مانور فرضی نیروهای امدادی شرکت نسبت به تامین آب در شرایط اضطراری ، پایش کیفیت آب بر اساس ضوابط اقدام در شرایط اضطراری در اردوگاه فرضی اقدام کردند و آب وفاضلاب منطقه شبستر وتبریز با همکاری سایر یگان های عمل کننده در این مانوربا حضور فعال خود نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمودند .
در این عملیات حداقل ۱۰۰ نفر نیروههای عملیاتی شامل پرسنل اتفاقات آب ؛ اکیپ لوله گذاری ، گروههای بهداشت آب با خودرو آزمایشگاه سیار آب ،پرسنل اتفاقات فاضلاب با خودرو های امدادی مدیریت بحران و همچنین گروه آبرسانی سیار به همراه تعدادی خودرو امداد سبک و سنگین و لجن کش در منطقه عملیاتی حضور یافتند .