اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص رعایت مصرف آب توسط مشترکین عزیز
اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص رعایت مصرف آب توسط مشترکین عزیز
آرمان تیریز-شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به علت افزایش دما و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب اطلاعیه ای را در خصوص صرفه جویی در مصرف آب صادر کرد.

آرمان تیریز-شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به علت افزایش دما و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب اطلاعیه ای را در خصوص صرفه جویی در مصرف آب صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این اطلاعیه آمده است ؛ به اطلاع شهروندان محترم میرساند با عنایت به افزایش دما و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب ، و با توجه به اهمیت موضوع و به منظور جلوگیری از احتمال کمبود آب از کلیه شهروندان محترم درخواست می شود در مصرف آب صرفه جویی های لازم را بعمل آورده و از مصارف غیر ضروری اجتناب نمایند تا از احتمال کمبود و یا افت فشار آب جلوگیری بعمل آید و شرکت آب و فاضلاب استان را در مسیر خدمات رسانی مطلوب یاری نمایند.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی