شهردار منطقه۹ تبریز خبر داد: تداوم عملیات گسترده خدمات عمومی در حوزه فنی و عمرانی منطقه ۹
شهردار منطقه۹ تبریز خبر داد: تداوم عملیات گسترده خدمات عمومی در حوزه فنی و عمرانی منطقه ۹
آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز گفت: عملیات گسترده خدمات عمومی در حوزه فنی و عمرانی، توسط تلاشگران معاونت عمرانی منطقه ادامه دارد.

آرمان تبریز-شهردار منطقه۹ تبریز گفت: عملیات گسترده خدمات عمومی در حوزه فنی و عمرانی، توسط تلاشگران معاونت عمرانی منطقه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بهرام نسیانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات عمومی در حوزه عمران، ایجاد بسترهای لازم جهت شکل گیری بافت شهری و آبادانی در این شهرک و نیز ساماندهی و بهسازی معابر سطح حوزه، تلاشگران معاونت فنی و عمرانی منطقه در ۴ ماه گذشته اقدام به اجرای عملیات گسترده خدمات عمومی کرده اند که از مهمترین این اقدامات می توان به جدول گذاری و نیز عملیات اجرای کفپوش در سطح حوزه اشاره کرد.

شهردار منطقه ۹ افزود: بر این اساس، جدول گذاری به متراژ ۱۸۰۰ متر طول و اجرای کفپوش به میزان ۲۲۰۰ متر مربع، از اهم اقدامات گسترده در حوزه فنی و عمرانی است.