دوره اموزشی انقلاب اسلامی و تحول در معنای زن مسلمان ویژه کارکنان اناث
دوره اموزشی انقلاب اسلامی و تحول در معنای زن مسلمان ویژه کارکنان اناث
آرمان تبریز-دوره آموزشی با عنوان انقلاب اسلامی و تحول در معنای زن مسلمان برای کارکنان اناث شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
آرمان تبریز-دوره آموزشی با عنوان انقلاب اسلامی و تحول در معنای زن مسلمان برای کارکنان اناث شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،این کارگاه آموزشی با همت کمیته عفاف و حجاب و روابط عمومی و با حضور اعضای شورای فرهنگی شرکت، فرمانده حوزه ۲ بسیج کارمندی سپاه عاشورا و استاتید دانشگاهی و جمع کثیری از کارکنان اناث شاغل در ادارات استان در محل همایش های شرکت گاز برگزار گردید.
بر اساس این گزارش : در این کارگاه آموزشی  دکتر صمدی و دکتر رشیدی از اساتید مجرب دانشگاهی مطالبی را درخصوص اهمیت عفاف و حجاب از دیدگاه اسلام و نقش انقلاب اسلامی در این حوزه را مورد بررسی قرار دادند.
این گزارش می افزاید: تشریح دیدگاه مقام معظم رهبری درخصوص حجاب و زن در جامعه از سه دیدگاه تکامل و رشد معنوی زن، عرصه فعالیت های اجتماعی، بخش خانواده ، همچنین مساله تجدد در ایران و تاثیر آن در حجاب زنان ، بازنگری در منزلت زن، دیدگاه ایت ا… مطهری در دو کتاب منتشره و…. از سرفصل های مورد بحث در این کارگاه آموزشی بودهاست.