۲ میلیون یورو گرفتند استنت قلب وارد کنند کابل برق آوردند! / خواب از چشمانم رفته تا بتوانم برای محرومان دارو تهیه کنم
۲ میلیون یورو گرفتند استنت قلب وارد کنند کابل برق آوردند! / خواب از چشمانم رفته تا بتوانم برای محرومان دارو تهیه کنم
آرمان تبریز- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به عنوان وزیر خواب از چشمانم رفته است تا بتوانم برای مردم محروم و بیمار، دارو‌هایی تهیه کنم که نیاز دارند.

آرمان تبریز- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به عنوان وزیر خواب از چشمانم رفته است تا بتوانم برای مردم محروم و بیمار، دارو‌هایی تهیه کنم که نیاز دارند.

  • منبع خبر : ایسنا