توزیع باکس‌های تفکیک پسماند خشک در واحدهای مسکونی » محله سبز»
توزیع باکس‌های تفکیک پسماند خشک در واحدهای مسکونی » محله سبز»
آرمان تبریز-باکس های تفکیک پسماند خشک در واحدهای مسکونی «محله سبز» در شرق تبریز توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز توزیع شد.

آرمان تبریز-باکس های تفکیک پسماند خشک در واحدهای مسکونی «محله سبز» در شرق تبریز توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز توزیع شد.

به گزارش  خبرنگار ما در تبریز،همزمان با شروع طرح تفکیک زباله از مبدا در مجتمع های مسکونی مناطق ۲ و ۷ توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز محله ای در شرق تبریز به نام محله سبز «دوستدار محیط زیست» نامگذاری شد.

دلیل این نامگذاری آمادگی داوطلبانه ساکنان این محله برای کاهش استفاده از منابع انرژی و اقدامات مطلوب زیست محیطی برای حفظ محیط زیست است.

با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی ساکنین این محل، سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری اقدام به توزیع باکس های پسماند خشک کرد و مقرر شد روزانه در ساعات مشخص خودرو ویژه حامل پسماند خشک به محل مراجعه و زباله های تفکیک شده را از منازل تحویل بگیرد.