گزینه قطعی برای مواجهه با دشمنان ایستادگی و استقامت است
گزینه قطعی برای مواجهه با دشمنان ایستادگی و استقامت است
آرمان تبریز-حجت الاسلام حسن کاملی فر در جمع کارکنان سپاه امامت تبریز، افزود: حربه شکاف بین مردم و رهبری  دشمن خطرناک است چراکه در طول تاریخ اسلام هم مشاهده شده وقتی که دشمن در جنگ صفین مردم را با حیله ون یرنگ و زدن قرآن سر نیزه ها از امام ورهبر خود که قرآن ناطق بود جدا کردند و موجب شکست اسلام شدند.

آرمان تبریز-حجت الاسلام حسن کاملی فر در جمع کارکنان سپاه امامت تبریز، افزود: حربه شکاف بین مردم و رهبری  دشمن خطرناک است چراکه در طول تاریخ اسلام هم مشاهده شده وقتی که دشمن در جنگ صفین مردم را با حیله ون یرنگ و زدن قرآن سر نیزه ها از امام ورهبر خود که قرآن ناطق بود جدا کردند و موجب شکست اسلام شدند.

به گزارش خبرنگار ما ؛مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا ادامه داد: همانطور که در طول چهل سال انقلاب اسلامی مشاهده کردیم انواع تهدید ها، تحریم ها، توطئه ها و ترور ها از سوی دشمنان قسم خورده انقلاب بوده ولی با ایستادگی، صلابت و شجاعت رهبر فرزانه انقلاب و همراهی مردم خنثی و موجب همدلی شده است. 

حجت الاسلام کاملی فر تاکید کرد: گزینه قطعی برای مواجهه با دشمنان ایستادگی و استقامت است ولی متاسفانه باز عده ای هستند که با این همه بدعهدی و مکر و حیله دشمن باز چشمشان به غرب و آمریکاست و معلوم نیست کی از خواب غفلت بیدار خواهند شد.