سرپرست فنی مسابقات والیبال ساحلی دریاچه ارومیه؛مسابقات در سطح کیفی بالا ، بازیها را سوت می زنند
سرپرست فنی مسابقات والیبال ساحلی دریاچه ارومیه؛مسابقات در سطح کیفی بالا ، بازیها را سوت می زنند
آرمان تبریز-مرتضی اکرمی در آغاز اولین روز بازیهای والیبال ساحلی دریاچه ارومیه گفت : کیفیت بازیها با حضور بازیکنان ملی پوش در سطح کشوری است و امکانات برگزاری در سطح بالایی قرار دارد.

آرمان تبریز-مرتضی اکرمی در آغاز اولین روز بازیهای والیبال ساحلی دریاچه ارومیه گفت : کیفیت بازیها با حضور بازیکنان ملی پوش در سطح کشوری است و امکانات برگزاری در سطح بالایی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، سرپرست فنی مسابقات افزود : این مسابقات آغاز سرفصل جدیدی برای برگزاری والیبال ساحلی است و این مکان ظرفیت آن را دارد که در آینده به قطب والیبال ساحلی کشور تبدیل شود.