انتصاب سرپرست هیات والیبال بسیج آذربایجانشرقی
انتصاب سرپرست هیات والیبال بسیج آذربایجانشرقی
آرمان تبریز-با صدرو  با حکمی از سوی  معاون تربیت بدنی سپاه عاشورا سرپرست هیات والیبال بسیج استان منصوب شد.

آرمان تبریز-با صدرو  با حکمی از سوی  معاون تربیت بدنی سپاه عاشورا سرپرست هیات والیبال بسیج استان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ما؛صبح امروز طی حکمی از سوی سرهنگ پاسدارحیدرپناه، معاون تربیت بدنی سپاه عاشورا استان آذربایجان شرقی، سیف الله مردمی به عنوان سرپرست هیات والیبال بسیج استان منصوب شد.