افتخاری دیگر برای والیبال آذربایجان شرقی؛هستی ایرانی به تیم ملی دعوت شد
افتخاری دیگر برای والیبال آذربایجان شرقی؛هستی ایرانی به تیم ملی دعوت شد
آرمان تبریز-هستی ایرانی والیبالیست استان آذربایجان شرقی با دعوت کادر فنی تیم ملی والیبال بزرگسالان به جمع اردونشینان پیوست.

آرمان تبریز-هستی ایرانی والیبالیست استان آذربایجان شرقی با دعوت کادر فنی تیم ملی والیبال بزرگسالان به جمع اردونشینان پیوست.

به گزارش خبرگزاری آریا در آذربایجانشرقی؛این بازیکن از روزیکشنبه هفته آینده تمرینات خود را در کمپ چمران و زیر نظر مربیان آغاز خواهد کرد.
این دومین هستی از والیبال بانوان استان است که در رده های تیم ملی حضور دارد.