بازدید مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی از انجمن خیریه فرزندان رحمت تبریز
بازدید مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی از انجمن خیریه فرزندان رحمت تبریز
آرمان تبریز-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی در بازدید از انجمن خیریه فرزندان رحمت تبریز، گفت: تبریز در مقایسه با کلانشهرهای دیگر، کمترین کودک کار و خیابانی را دارد که این امر در سایه تلاش‌ها و خدمات ارزنده تشکل‌های مردمی از جمله این انجمن است.

آرمان تبریز-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی در بازدید از انجمن خیریه فرزندان رحمت تبریز، گفت: تبریز در مقایسه با کلانشهرهای دیگر، کمترین کودک کار و خیابانی را دارد که این امر در سایه تلاش‌ها و خدمات ارزنده تشکل‌های مردمی از جمله این انجمن است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بدر شکوهی با قدردانی از فعالیت‌‌های انجمن فرزندان رحمت، افزود: خدمت به کودکان کار و خیابانی، عنایت و موهبتی الهی است که در اختیار اعضای این انجمن قرار گرفته است.

وی با تأکید بر حفظ کرامت انسانی کودکان کار و خیابانی، افزود: نحوه برخورد با کودکانی که در این مرکز نگه‌داری می‌شوند باید به گونه‌ای باشد که تفاوت را نسبت به قبل احساس کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همچنین از تشکیل کمیته‌ای جهت رفع مشکلات تحصیلی این کودکان خبر داد.

نوابی، رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه فرزندان رحمت تبریز نیز گزارشی از فعالیت‌های انجمن و پیشنهادهایی جهت بهبود روند کاری انجمن ارائه کرد.