ثبت ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت از استان آذربایجان شرقی
ثبت ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت از استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-در سال 97، 4 میلیون و 125 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه برای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ثبت گردیده است.
آرمان تبریز-در سال ۹۷، ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار نفر ساعت کار بدون حادثه برای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ثبت گردیده است.
به گزارش خبرنگار ما،رئیس امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت  با اعلام این مطلب گفت: برنامه های پیش بینی شده در حوزه ایمنی و استانداردهای اجرایی و همچنین اهتمام کارکنان به رعایت الزامات ایمنی منجر به خدمت رسانی بدون در پی داشتن خسارت جانی برای پرسنل گردیده است.
ابراهیم خدایی در توضیح اقدامات برجسته شرکت در حوزه ایمنی افزود: شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک های ایمنی به روش HAZID در کلیه مدیریت ها، برگزاری ۲۷۵ جلسه کوتاه ایمنی  Tool Box Meeting در ادارات و واحد ها ،شارژ کپسول آتش نشانی و تهیه و توزیع کپسول های جدید ، سرویس دستگاه های بوسنجی و گازسنجی شامل تعمیر و کالیبراسیون،سرویس دوره ای سیستمهای اعلان و اطفای حریق، پایش مستمر ایمنی عملیات های با ریسک بالا، پایش مستمر نظام پروانه های کار، دوره های آموزشی و … از اهم اقدامات شرکت در حوزه ایمنی در سال ۹۷ بوده است.
وی ایمنی را ضرورت کار مفید برای سازمان دانست و اظهار داشت: حفظ و صیانت از نیروی کار، علاوه بر مزیتهایی چون افزایش تولید و بهره وری، موجب حفظ و صیانت از بزرگترین و مهمترین سرمایه انسانی و منابع مادی خواهد شد.
مهندس خدایی تصریح کرد: در سال جدید نیز برنامه های متنوع در حوزه ایمنی پرسنل تدوین گردیده و به منصه اجرا می رسد.
رئیس امور HSE نقش بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک سازمان را از مهمترین وظایف اجرایی در حوزه مسئولیت های اجتماعی بیان داشت و اعلام نمود: مأموریت این واحد بسیار خطیر بوده ، چرا که با تمامی حوزه های کارکنان، مشتریان سازمان و … درارتباط مستقیم بوده و اجرای دقیق الزامات مربوطه شرایط لازم برای بهبود، بهره وری و تعالی سازمان را فراهم خواهد نمود.