برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه مهندسی فرهنگی وپیوست نگاری فرهنگی در واحد استانی آذربایجان شرقی
برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه مهندسی فرهنگی وپیوست نگاری فرهنگی در واحد استانی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز- کارگاه آموزشی یکروزه مهندسی فرهنگی وپیوست نگاری فرهنگی ویژه روسای مراکزآموزشی استان آذربایجان شرقی ومسئولان فرهنگی منطقه 3 دانشگاه جامع علمی کاربردی (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان واردبیل) صبح روز چهارشنبه مورخ 19 تیر98 در سالن اجتماعات مرکزآموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی برگزار شد.

آرمان تبریز- کارگاه آموزشی یکروزه مهندسی فرهنگی وپیوست نگاری فرهنگی ویژه روسای مراکزآموزشی استان آذربایجان شرقی ومسئولان فرهنگی منطقه ۳ دانشگاه جامع علمی کاربردی (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان واردبیل) صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۹ تیر۹۸ در سالن اجتماعات مرکزآموزش علمی کاربردی مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ این کارگاه آموزشی با حضور دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ مهندس دارابی، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه؛ اعضای شواری فرهنگی واحد استانی آذربایجان شرقی؛ روسای مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی ، مسئولان فرهنگی مراکزآموزشی منطقه۳ دانشگاه؛ به مدرسی (به شیوه کارگاهی) دکتر بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید.

دکتر قالیچی، رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی؛ در ابتدای این کارگاه ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان کارگاه دهه کرامت را تبریک گفت.

قالیچی در خصوص اهمیت برگزاری این کارگاه افزود: تمامی مسئولان ومدیران جامعه باید با شناخت مشکلات جامعه رویکرد مهندسی در حل آن داشته باشند چرا که معضلات فرهنگی بدون در نظر گرفتن جوانب مهندسی آن حل نخواهد شد.

رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی با اشاره به تهدیدهای دشمن در عرصه های فرهنگی بیان کرد: دانشجویان ودانشگاهیان صرفا افسران فرهنگی در برابر تهدیدهای نرم دشمن نیستند بلکه الگوی فرهنگی در مسایل فرهنگی برای جامعه هستند.

وی با اشاره به فرمابشات مقام معظم رهبری در خصوص نهضت نرم افزاری و تولید علم خطاب به مسئولان فرهنگی گفت: آنگونه که در حیطه فناوری، نانو و مسایل هسته ای کشور پیشرفت کرده در موضوعات فرهنگی رشد چشمگیری نداشتیم که این موضوع، که همان مشکلات فرهنگی جامعه می باشد، به قطع یقین با به کارگیری مهندسی فرهنگی درانجام تمامی فعالیت ها واقدامات حل خواهد شد.

دبیرمنطقه ۳ دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه اشاره ای به اهداف مثبت مهندسی فرهنگی کرده وگفت: افزایش کار، اعتماد به نفس، افزایش امید، تقویت گرایش به تولید ملی از مهمترین شاخص های اهداف مهندسی فرهنگی می باشد.

وی در پایان افزود: در مسایل فرهنگی نه نگاه سخت گیرانه باید داشته باشیم ونه ول انگاری؛ وباید با تلاش بیشتر به جوانان وجامعه روحیه و نشاط بدمیم چرا که دشمن در حال کار کردن بر روی جوانان ما هست.

دارابی، مدیرکل امورفرهنگی دانشگاه؛ ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این کارگاه، به اهمیت موضوع فرهنگی در دانشگاه پرداخته وگفت: این کارگاه می تواند مبدا باشد تا در تمامی واحدهای استانی از این نوع کارگاه ها برگزار کنیم چرا که در دانشگاه ها به این گونه کارگاه های آموزشی و فرهنگی سخت نیازمندیم.

مدیر کل فرهنگی دانشگاه با بیان این مورد که در جامعه با مشکلات فرهنگی زیادی روبرو هستیم گفت: متاسفانه با تمامی کارها وانبوه فعالیت های فرهنگی که در جامعه ودانشگاه ها انجام می شود شاهد اثر بخشی چندانی نیستیم.

وی با اشاره به این که درمسایل فرهنگی باید به دنبال کارهای کلیشه ای نباشیم، ابراز کرد: باید در کاها وفعالیت هایمان دنبال کارهای بنیادی و ریشه ای باشیم تا بتوانیم فرهنگ اصیل را در کشوربنیانگذاری کنیم.

دارابی هم چنین با تاکید بر پیشرفت تکنولوژی در تمامی عرصه ها وحوزه ها افزود: در موضوعات فرهنگی نیز باید خلاقیت و نوآوری فرهنگی داشته باشیمنه اینکه همان موضوعات ومسایلی را که چندین دهه پیش بودند آن ها را بیاییم ودر دانشکاه پیاده کنیم.

دکتر بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ پس از خیر مقدم گویی ها به ارائه کارگاه پرداخت.

برخی از موضوعات ارائه شده در این کارگاه یک روزه به شرح ذیل می باشد:

تاریخچه پیوست نگاری فرهنگی
لوازم بینشی شناخت عمیق تر فرهنگ
چیستی و کارکرد فرهنگ در جامعه اسلامی
تبیین چگونگی تغییرات در فرهنگ
مفهوم ومحتوای مدیریت ومهندسی فرهنگی
چیستی و چگونگی پیوست نگاری فرهنگی
معرفی چند الگوی عمومی از پیوست نگاری فرهنگی

شایان ذکرمی باشد این کارگاه به همت واحد استانی آذربایجان شرقی (دبیرخانه منطقه ۳ دانشگاه جامع علمی کاربردی ) و با حمایت اداره فرهنگی دانشگاه ومرکز آموزشی مدیریت صنعتی تبریز برگزار شد.