امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ودانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ودانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آرمان تبریز-در راستای توسعه پژوهش و فناوری و ایجاد زمینه برای بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای دو طرف تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز امضاء شد.

آرمان تبریز-در راستای توسعه پژوهش و فناوری و ایجاد زمینه برای بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای دو طرف تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز امضاء شد.

به گزارش خبرنگار ما، این سند همکاری در نشست مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تبریز به امضاء مهندس علیرضا ایمانلو و دکتر جوانپور رسید.
در ابتدای این نشست مهندس ایمانلو ضمن عرض خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور مسئولین دانشگاه آمادگی خود را برای تعمیق و گسترش ارتباطات در کلیه زمینه ها بویژه در حوزه پژوهش و فناوری اعلام نمودند.
ایشان در ادامه با توجه به ویژگیهای منابع آبی استان و افزایش انتظارات مشترکین تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی برای ارتقاء خدمات شرکت را ضروری دانستند.
در ادامه مهندس ایمانلو با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان یک شرکت خدماتی و عملیاتی می باشد خواستار اجرای پروژه های پژوهشی با رویکرد کاربردی برای حل معضلات و مشکلات صنعت آب  و فاضلاب شدند.
در ادامه این نشست دکتر جوانپور ضمن اعلام خشنودی از آمادگی شرکت آب و فاضلاب استان برای امضاء تفاهم نامه همکاری بر ظرفیت ها و پتانسل مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و همچنین شبکه دانشگاه آزاد اشاره نموده و تاکید کردند که رسالت دانشگاه انجام پروژه های پژوهشی کاربردی برای حل معضلات و مشکلات می باشد .
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با اشاره به این نکته که لازمه بهره مندی از ظرفیت های تفاهم نامه عملیاتی نمودن آن می باشد خواستار برنامه عملی از دو طرف برای عملیاتی شدن محور های مندج در تفاهم نامه شدند.