برگزاری مسابقات قرآنی توسط فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در مسابقات قرآنی مرحله شرکتی وزارت نیرو
برگزاری مسابقات قرآنی توسط فرزندان کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در مسابقات قرآنی مرحله شرکتی وزارت نیرو
آرمان تبریز-جشنواره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله شرکتی در محل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

آرمان تبریز-جشنواره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله شرکتی در محل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ جشنواره مسابقات قرآنی فرزندان کارکنان وزارت نیرو در مرحله شرکتی در محل شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.در این مسابقات ۲۰ شرکت کننده پسر و۱۸ شرکت کننده دختر ( کلا ۳۸ نفر ) از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با یکدیگر در زمینه های قرائت قرآن؛ آموزه های دینی و اذان ، مفاهیم قرآن ، حفظ قرآن کریم در مقاطع مختلف به رقابت پرداختند .لازم به توضیح است برگزاری مسابقات قرآنی ازسطح کیفی مطلوبی برخوردار بود که ۳ نفر از هر رشته وهر جنس دختر و پسر به مرحله استانی که در برق منطقه ای استان برگزار خواهد شد راه یافتند و برندگان مسابقه بعد از آن برای رقابت در سطح کشوری آماده خواهند شد.