روایت عضو پ.ک.ک از هلی کوپتر شینوک آمریکایی و غاری پر از سلاح و غذا برای ۲ سال!
روایت عضو پ.ک.ک از هلی کوپتر شینوک آمریکایی و غاری پر از سلاح و غذا برای ۲ سال!
آرمان تبریز-روزنامه “ینی شفق” ترکیه، از همکاری ارتش آمریکا با پ.ک.ک خبر داد.

آرمان تبریز-روزنامه “ینی شفق” ترکیه، از همکاری ارتش آمریکا با پ.ک.ک خبر داد.

این روزنامه در شماره امروز خود اظهارات یک عضو پ.ک.ک را که از کوه های قندیل گریخته ،منتشر کرد و به نقل از وی نوشت: آمریکایی ها کار حمل و نقل اعضای پ.ک.ک را انجام می دهند. ما یک گروه ۲۵ نفری بودیم که با هلی کوپتر شینوک آمریکایی از سوریه به عراق منتقل شدیم.

این فرد که ینی شفق او را به اختصار G.G معرفی کرده است، می افزاید: دو خلبان و دو تکنسین هلی کوپتر آمریکایی بودند و ما را در فرودگاه سلیمانیه پیاده کردند. سپس با کامیون به قندیل رفتیم.

به گفته وی، این افراد در کوه های قندیل به سمت یک غاز هدایت شدند که پر بود از سلاح های ضدهوایی، تفنگ های خودکار، شش نارنجک انداز و آذوقه کافی برای دو سال.

دولت ترکیه سال هاست که پ.ک.ک را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده و با آن مبارزه می کند.
کوه های قندیل در مرز ایران و عراق قرار دارند.

  • منبع خبر : عصر ترکیه