اطلاعیه دادگستری کل استان آذربایجان شرقی
اطلاعیه دادگستری کل استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز--به منظور اجرای برنامه های پیشگیرانه در عرصه مشارکت های مردمی و امکان حضور آحادِ مردم وگسترش ارتباط و تعامل بیشتر با سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی که دارای ظرفیت های مناسب مردمی هستند.

آرمان تبریز–به منظور اجرای برنامه های پیشگیرانه در عرصه مشارکت های مردمی و امکان حضور آحادِ مردم وگسترش ارتباط و تعامل بیشتر با سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی که دارای ظرفیت های مناسب مردمی هستند و همچنین به منظور استفاده بهینه و حداکثری از افراد متعهد و دارای تجربه در زمینه فعالیت های اجتماعی، سامانه الکترونیکی سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی) با قابلیت های ثبت نام دوطلبان عضویت، گزینش، سازماندهی، آموزش (مجازی)، دریـافت گـزارشات اعضاء و ارسال آن بـرای دستگاه های ذیربط با هدف پیشگیری از تخلفات درون شبکه ایِ دستگاه ها و سازمان های دولتی یا خصوصی در بدو یا حین پیدایش و پیشگیری از تبدیل شدن آنها به جرم و تعمیق امنیت و تضمین سلامت اخلاقی، اجتماعی در مقیاس جغرافیای انسانی کشور، با مسئول ساختن غیرمستقیم مردم در تأمین و پایداری امنیت، طراحی شده است. بر این اساس از علاقمندان دعوت می شود برای ثبت نام به سامانهsajam.scpd.ir مراجعه و اقدام نمایند. مدیر سامانه سجام استان آذربایجان شرقی با شماره تماس ۳۱۲۴۱۱۶۳ آماده راهنمایی بیشتر و پاسخگویی است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم