چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی در تبریز افتتاح می شود
چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی در تبریز افتتاح می شود
آرمان تبریز-مرداد98 چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی در تبریز افتتاح خواهد شد؛ از این رو دفتر دبیرخانه چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی برنامه های متعددی را برای این جشنواره در نظر دارد.

آرمان تبریز-مرداد۹۸ چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی در تبریز افتتاح خواهد شد؛ از این رو دفتر دبیرخانه چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی برنامه های متعددی را برای این جشنواره در نظر دارد.
به گزارش دبیرخانه این جشنواره اجرای تئاتر های خیابانی با موضوع رضوی در نقاط گردشگری و پربازدید تبریز از جمله برنامه هایی است که توسط دفتر تئاتر خیابانی انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی اجرا خواهد شد.
این اجرا ها از ٢١ تیر ماه و همزمان با میلاد مسعود امام رضا(ع) در تبریز و به طور چرخشی اجرا خواهند شد.
برنامه این اجراها به زودی از طریق روابط عمومی چهاردهمین جشنواره تئاتر رضوی اعلام خواهد شد.