تنقیح قوانین منجر به تعیین تکلیف قضات و مجریان قانون می‌شود
تنقیح قوانین منجر به تعیین تکلیف قضات و مجریان قانون می‌شود
آرمان تبریز-عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین بهره وری مجلس را بالا می‌برد، گفت: تنقیح قوانین منجر به تعیین تکلیف قضات و مجریان قانون می‌شود.

آرمان تبریز-عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین بهره وری مجلس را بالا می‌برد، گفت: تنقیح قوانین منجر به تعیین تکلیف قضات و مجریان قانون می‌شود.
ابوالفضل ابوترابی در مناظره خانه ملت درباره طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران

ابوالفضل ابوترابی در خصوص تنقیح قوانین و مقررات در چهارچوب تفاهم نامه ملی که اخیرا بین قوای سه گانه امضا شده است، اظهار داشت: قوانین پالایش نشده و متضاد از جمله مشکلاتی است که در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد زیاد قوانین دردسر ساز شده است، بیان کرد: این شرایط کار را مجریان قانون سخت کرده و از طرف دیگر راه را برای سوء‌استفاده کنندگان از قوانین متعدد باز کرده است.

وی با بیان اینکه عدم تنقیح قوانین کار را برای قضات و محاکم خیلی سخت کرده است، افزود: ۷۵ درصد کشورها، از جمله فرانسه تنقیح قوانین خود را شروع کرده‌اند.

ابوترابی با بیان اینکه فرانسه در ۷۰ سال اخیر، ۶۰ درصد قوانین خود را به صورت درختواره تنقیح کرده است، ادامه داد: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کارهای خوبی را در زمینه تنقیح انجام داده است و تاکنون ۴۷ کد قانون را برای تنقیح آماده کرده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: کارشناسانی که برای فعالیت در زمینه تنقیح قوانین فعالیت دارند، عموما نماینده ادوار بوده‌اند و تاکنون ۱۱ کد را تنقیح کرده‌اند. در این ۱۱ کد بسیاری از قوانینی که نسخ شده‌اند، مزاحم بوده‌اند یا تفسیر چندگانه‌ای داشته‌اند، در این ۱۱ کد قانون تنقیح شده‌اند، پیش بینی می‌شود بیش از این تعداد، افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین که بین معاونت قوانین و حقوقی قوای سه گانه امضا شده، پایه نظم بخشی و ارتقا بهره‌وری مجلس می‌شود، افزود: با تنقیح قوانین، بهره وری مجلس افزایش می‌یابد و مجریان قانون نیز تکلیف خود را مشخص شده می‌دانند.

ابوترابی با بیان اینکه با تنقیح قوانین و مقررات، قضات و حقوقدانان نیز برداشت‌های متفاوت کمتری از قوانین خواهند داشت، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی وضعیت حقوقی ایران و فرانسه می‌توانیم از روش های تنقیح قوانین آن‌ها نیز استفاده کنیم، ۴ فاز برای تنقیح داریم که تاکنون ۳ فاز آن اجرائی شده است.

  • منبع خبر : خانه ملت