صدورمجوز پذیرش ۱۲ رشته محل مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
صدورمجوز پذیرش ۱۲ رشته محل مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-مجوز پذیرش ۱۲ رشته محل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی صادر شد.

آرمان تبریز-مجوز پذیرش ۱۲ رشته محل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی صادر شد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛باعنایت به پیگیریهای مکرر و بررسی و غربالگری کلیه رشته درخواست های ارسالی استان آذربایجان شرقی با لحاظ و اولویت رشته های پر مخاطب، کاربردی، نیاز محور و اشتغال زا جهت اخذ مجوز به دفتر گسترش آموزش عالی؛ پس از پیگیری های متعدد صورت پذیرفته، ۱۲ رشته محل: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (تبریز)، فیزیک گرایش ذرات بنیادی (تبریز)، مدیریت بازرگانی (بناب)، روانشناسی تربیتی (بستان آباد)، روانشناسی عمومی (ملکان)، روانشناسی تربیتی (میانه)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری (بناب)، مدیریت کسب و کار گرایش رفتارسازمانی و منابع انسانی (بناب)، زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش (اهر)، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان (آذرشهر)، حقوق بین الملل (شبستر) و حقوق خصوصی (بناب) مورد تایید قرار گرفته و در دفترچه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ ثبت و درج گردیده و پذیرش دانشجو در آن انجام خواهد شد.