از فردا تا سه‌شنبه آینده منتظر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران باشید
از فردا تا سه‌شنبه آینده منتظر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران باشید
آرمان تبریز-کانال مطالعات عمان وعده داده که از فردا تا سه‌شنبه آینده منتظر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و خبرهای خوب بعد از آن باشید.

آرمان تبریز-کانال مطالعات عمان وعده داده که از فردا تا سه‌شنبه آینده منتظر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و خبرهای خوب بعد از آن باشید.

محمد باقر نمازی یکی از ۳ زندانی دوتابعیتی که در ایران به سر می برد در تماس با خانواده خود از آزادی قریب الوقوع خود در طی روزهای آینده خبر داد.

منبع: دیده‌بان ایران