تخصیص  ۳۲۰ میلیارد ریال  اعتبار بصورت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان ناشی از سیل
تخصیص  ۳۲۰ میلیارد ریال  اعتبار بصورت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان ناشی از سیل
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بارش های شدید و جاری شدن سیل در اوایل فروردین ماه سالجاری، 162 میلیارد و 200 میلیون تومان به محصولات کشاورزی استان خسارت زد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بارش های شدید و جاری شدن سیل در اوایل فروردین ماه سالجاری، ۱۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به محصولات کشاورزی استان خسارت زد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مهندس فیروز باقرزاده در جلسه کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی که در سالن جلسات مجتمع شهید کسایی تبریز برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: بارش های سیل آسا در سال زراعی ۹۸-۹۷ به محصولات زراعی، باغی، تاسیسات، کانالها، قنوات و جاده های بین مزارع ستان، بیش از ۱۶۲ میلیارد تومان خسارت وارد آورد.
وی ادامه داد: طبق برآورد به عمل آمده توسط همکاران و کارگروه حوادث غیرمترقبه مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها و فرمانداران محترم، میزان این خسارات بیش از ۱۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
مهندس باقرزاده گفت: بر این اساس دولت محترم در راستای حمایت و جبران خسارت کشاورزان آذربایجان شرقی، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت با کارمزد ۴ درصد و ۳۲ میلیارد تومان کمک های بلاعوض، مجموعاً ۶۲ میلیارد تومان اعتبار به استان آذربایجان شرقی تخصیص و ابلاغ کرد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: مقرر شده این تسهیلات در پرداخت غرامت و ساخت پروژه های زیرساختی که بتوانند در آینده از خسارتهای سیل و سایر حوادث غیرمترقبه جلوگیری به عمل آورند، هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مدیر جهادکشاورزی شهرستان مسئولیت نظارت در این موضوع مهم را برعهده دارند تصریح نمود: مدیریت شهرستانها می توانند از اعتبارات موجود برای خرید دستگاههای ضد تگرگ و غیره نیز استفاده کنند به شرطی که اقدامات انجام یافته بدون متولی رها نشود.
مهندس باقرزاده گفت: در آئین نامه قوانین و مقررات بخش کشاورزی آمده است، تمامی بانکها موظفند ۱۸ درصد منابع داخلی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند باید مدیران شهرستانها پیگیری نمایند تا تسهیلات به دست بهره برداران برسد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: عدم آشنایی کشاورزان با قوانین و مقررات مربوطه موجب تضییع حقوق این قشر از بخش کشاورزی می شود و در نهایت نمی توانند از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نمایند.
وی با تاکید بر این نکته که تسهیلات تخصیصی باید به سرمایه گذاری ثابت از قبیل کانال، قنات، پروژه های زیرساختی و غیره تبدیل شود، اظهار کرد: مدیران شهرستانها بایستی با جدیت از بانکها و فرمانداری ها پیگیری نمایند تا اعتبارات ابلاغی اخذ گردد.
مهندس باقرزاده در بخش پایانی سخنان خود گفت: دستورالعمل استفاده از تسهیلات بلاعوض بصورت کشوری می باشد.