۴ هزار و ۲۰۰ اصله درخت سهم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از پویش ملی ایران سرسبز
۴ هزار و ۲۰۰ اصله درخت سهم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از پویش ملی ایران سرسبز
آرمان تبریز-شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در ادای مسؤولیت های اجتماعی خود با کاشت 4 هزار و 200 اصله درخت در پویش ملّی ایران سرسبز سهیم شد.

آرمان تبریز-شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در ادای مسؤولیت های اجتماعی خود با کاشت ۴ هزار و ۲۰۰ اصله درخت در پویش ملّی ایران سرسبز سهیم شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مدیرعامل این شرکت در این خصوص توضیح داد: این شرکت با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، پوشش گیاهی مقاوم و کم آب بر مناسب با شرایط آب و هوایی استان را شناسایی و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف پویش ملّی ایران سر سبز در طی چهار سال اخیر، کاشت ۴ هزار و ۲۰۰ اصله درخت را در ایستگاه­های CGS به انجام رسانده است.
نادر کمالی با اشاره به عملکرد سال گذشته شرکت در توسعه فضای سبز گفت: در سال ۱۴۰۱ ، ۲۰۰ اصله در ایستگاه CGS شهرستان هوراند، ۵۰۰ اصله درخت در مجتمع اداری شماره ۲، ۲۰۰ اصله در ایستگاه CGS مهربان و ۳۰۰ اصله نیز در ایستگاه CGS شهرستان هشترود با نصب مخزن و به روش آبیاری قطره ای کاشت شده است.
وی توسعه فضای سبز و کاشت درخت را یکی از مهم ترین مسؤولیت های اجتماعی شرکت درقبال محیط زیست دانست و اظهار داشت: گاز طبیعی دوستدار محیط زیست بوده و این شرکت بنا دارد با توجه ویژه به توسعه فضای سبز، مروج فرهنگ خداپسندانه کاشت درخت باشد.
کمالی تصریح کرد: هم اکنون توسعه فضای سبز در شرکت گاز استان به میزان ۱۴٫۳ درصد فضای صنعتی شرکت می باشد و می توان گفت هر زمینی از شرکت که قابلیت کاشت درخت و توسعه فضای سبز را داشته، مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان حامی محیط زیست و دارای گواهینامه های متعدد در حوزه محیط زیست از جمله ISO14001، HSE-MS ، مدیریت پسماند و مدیریت سبز است.